Hopp til innhald

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. Emballering og klargjøringChevronRight
  4. Handtering av varer ved lagring og transportChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Handtering av varer ved lagring og transport

Her lærer du korleis effektiv handtering ved lagring og transport krev at vi emballerer varene i ulike emballasje- og transportmodular.

Tomater på paller. Foto.

For å kunne handtere gods på ein enkel måte emballerer vi varer i fleire nivå. Emballasjenivåa er utforma (modulerte) slik at dei passar eksakt til kvarandre.

Daglegvarebransjen bruker desse tre emballasjenivåa:

  • F-pak for forbrukareining
  • D-pak for detaljisteining (kartong)
  • T-pak for transporteining (europall)

Dei to første er emballasjeeiningar, den siste er ei transporteining. Ei slik oppbygging i modular gjer det mogleg å handtere mange F-pak i eitt løft som ein D-pak. På same måte kan vi flytte mange D-pak i eitt løft som ein T-pak. Såleis sparer vi oss mange arbeidsoperasjonar ved lasting og lossing av varer. Enkelte gonger byggjer vi opp T-pak-nivået direkte frå F-pak og utelèt D-pak-nivået som vist på biletet i margen.

Samlastspeditørar mottek stykkgods frå mange avsendarar. Slikt gods er ikkje standardisert på same måte som i daglegvarebransjen. Nokre kolli er små, andre store, medan andre igjen er lange. Samlastspeditørane vel derfor ofte å stue godset i konteinarar i staden for å stable godset på europall for å utnytte plassen i lasteromma på transportmidla best mogleg.

Samlastgods blir stuet for hånd i en konteiner på Postens Godssenter.
Samlastgods blir stuet for hånd i en konteiner på Postens Godssenter.

Læringsressursar

Emballering og klargjøring

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs