Hopp til innhald

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. PersontransportsystemChevronRight
  4. Persontransport - val av transportmiddelChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Persontransport - val av transportmiddel

Oppgåva ber deg planleggje ei reiserute tur-retur med fem alternative transportmiddel, og i tillegg finne pris for reisa.

Passasjerer foran tog på perrong. foto.

Om fire veker skal du til Stavanger (eller Bodø) på kurs. Kurset startar måndag morgon kl. 0900. Kurset skal gå føre seg på eit hotell og er ferdig onsdag ettermiddag kl. 1500.

  • Set opp tre ulike reisealternativ til og frå dette kurset frå der du bur. Tenk tog, fly, buss, båt og eigen bil som transportmiddel.
  • Når må du reise heimanfrå, og når er du framme i Stavanger (eller Bodø)?
  • Set opp forslag for returen.
  • Finn også pris for reisa dersom det er mogleg. Ved bruk av eigen bil bruker du dei statlege satsane.

Læringsressursar

Persontransportsystem