Hopp til innhald

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. PersontransportsystemChevronRight
  4. Regionruter og ekspressbussruterChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Regionruter og ekspressbussruter

Her lærer du om regionruter og ekspressbussruter. Du får også vite litt om når det er aktuelt å opprette slike ruter.

Fagernes er et regionsenter.
Fagernes er et regionsenter.

Regionruter

I alle fylke finn vi eit regionsenter med eit breitt tenestetilbod som folk i distriktet har behov for av og til (sjukehus, bank, forsikring, faghandel med meir). I tillegg har dei som bur i regionsenteret, av og til behov for å reise til omlandet. Dette gir eit trafikkgrunnlag for rutesamband mellom distrikta og regionsentera.

Slike ruter følgjer hovudvegane inn mot regionsentera. Undervegs matar lokale bussruter regionrutene med passasjerar i knutepunkt langs traseen. Figuren nedanfor viser prinsippet. Busselskapet JVB (sjå lenkje i margen) held til på Fagernes i Oppland. Selskapet trafikkerer blant anna strekninga Lærdal–Gjøvik. På kartet ser du korleis lokale bussruter korresponderer med regionsambandet på Fagernes.

Eksempel på regionrute med lokale materuter
Eksempel på regionrute med lokale materuter

Ekspressbussruter

Kollektivtransport med buss høver godt på korte og mellomlange avstandar. Mange vel å ta buss også over lengre avstandar. Selskapet NOR-WAY Bussekspress administrerer eit samarbeid mellom 25 ruteselskap og tilbyr ekspressbussruter mellom større byar i Sør-Noreg.

Ekspressbussrutene følgjer stort sett stamvegnettet.

Rørosekspressen trafikkerer strekninga Røros–Trondheim.
Rørosekspressen trafikkerer strekninga Røros–Trondheim.

Lenkjer

NOR-WAY Bussekspress

Rørosekspressen

Læringsressursar

Persontransportsystem