Hopp til innhald

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. Godshandtering og passasjerbehandling på terminalarChevronRight
  4. Reglar for handtering av gods ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Reglar for handtering av gods

Her lærer du at reglane for handtering av gods varierer sterkt med godstypen og oppdragstypen.

Lasting av bagasje i fly. foto.

Gods som kjem inn til ein godsterminal, skal ha ulik behandling. Du må derfor vite kva du skal gjere, avhengig av kva type gods du tar imot eller handterer. Samlastspeditørane har definert mange forskjellige transportprodukt som skal ha ulik behandling. Reglane for dei spesielle transportprodukta vil du få opplæring i hos arbeidsgivaren din.

Flytskjemaet nedanfor viser éin måte å splitte ulike transportoppdrag i ulike oppdragstypar på. Det finst mange andre måtar.

Oppdrag der godset som skal bli transportert, skal bli behandla ulikt
Oppdrag der godset som skal bli transportert, skal bli behandla ulikt

Du kjem til å lære nokre viktige reglar som gjeld ved handtering av ulike typar gods. I tillegg må du tilpasse deg praksisen som gjeld hos arbeidsgivaren din.

Læringsressursar

Godshandtering og passasjerbehandling på terminalar

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter