1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. ForsikringChevronRight
  4. Individuelle pensjonsforsikringarChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Individuelle pensjonsforsikringar

Alle som ikkje er medlem av ei kollektiv pensjonsforsikring, må teikne individuell pensjonsforsikring for å få rett til pensjon ut over alderspensjonen i folketrygda.

Sjølvstendig næringsdrivande bør teikne ei individuell pensjonsforsikring.
Sjølvstendig næringsdrivande bør teikne ei individuell pensjonsforsikring.

Individuelle pensjonsforsikringar er særleg aktuelt i transportbransjen der mange er sjølvstendig næringsdrivande og driv sitt eige enkeltpersonføretak.

For å sikre seg ein pensjon i tillegg til alderspensjonen i folketrygda bør sjølvstendig næringsdrivande teikne ei individuell pensjonsforsikring der dei betaler inn årlege premiebeløp til eit pensjonsfond.

Læringsressursar

Forsikring

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs