1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. ForsikringChevronRight
  4. Avtalebaserte pensjonsforsikringarChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Avtalebaserte pensjonsforsikringar

Lønns- og arbeidsvilkår blir avtalt gjennom tariffavtalar. Slike avtalar gir i dag arbeidstakarar rett til å slutte i arbeid før dei når pensjonsalder.

Partene i arbeidslivet kan inngå kollektive avtaler
Partane i arbeidslivet kan inngå kollektive avtalar.

Partane i arbeidslivet, det vil seie arbeidsgivarar eller arbeidsgivarforeiningar og arbeidstakarorganisasjonar, kan inngå kollektive avtalar som omfattar grupper av arbeidstakarar. Ein slik kollektiv avtale som er inngådd av partane i ein tariffavtale, er avtale om kollektiv tenestepensjon. Desse avtalane gjer det mogleg for arbeidstakarane å slutte i arbeid før dei når aldersgrensa. Ordninga er finansiert av premiar som arbeidstakarane og arbeidsgivarane betaler inn til eit pensjonsfond.

Læringsressursar

Forsikring

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs