1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. ForsikringChevronRight
  4. GodsansvarsforsikringChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Godsansvarsforsikring

Her lærer du om korleis transportverksemder kan forsikre seg mot skade som dei påfører gods dei transporterer.

Dei som får skadd godset sitt, har krav på erstatning frå transportøren.
De som får skadet godset sitt, har krav på erstatning fra transportøren.

Døme

Ein pc-forhandlar (næringsdrivande) bestiller to pc-ar frå Komplett AS. Kvar pc veg 3 kg og har ein verdi på 5000 kr. Komplett sender pc-ane med Bring. Under transport blir begge pc-ane skadde.

For kvar kg skadd gods blir det maksimale erstatningsansvaret til transportøren:

17 x 8,87 kr = 150,79 kr

Her skader transportøren 6 kg gods slik at transportøren må betale erstatning på:

6 x 150,79 kr = 904,74 kr

Verdien av pc-ane var til saman 10 000 kr. Bedrifta som sende pc-ane, taper dermed

10 000 kr – 904,74 kr = 9095,26 kr

sidan erstatningsansvaret til transportøren er avgrensa.

Alle godstransportørar kan vere uheldige og gjere skade på eller tape godset dei transporterer. Myndigheitene har bestemt at dei som får skadd eller taper godset sitt, har krav på erstatning frå transportøren.

Reglane finn vi i vegfraktlova, sjå lenkja i margen. Reglane er forskjellige for internasjonale sendingar og innanlandssendingar.

Internasjonale sendingar

Erstatningsansvaret til transportøren er avgrensa til verdien på vara eller maksimalt 8,33 SDR per kilo bruttovekt tapt eller skadd gods.

Innanlands sendingar

Erstatninga for tapt eller skadd gods er her avgrensa til vareverdien eller maksimalt 17 SDR per kilo bruttovekt gods.

Lenkje til:

Vegfraktloven

Spesielle trekkrettar

SDR = Special Drawing Rights eller Spesielle Trekkrettar på norsk. Kursen på SDR varierer over tid. 15. mars 2012 var verdien på 1 SDR kr 8,87.

Ut frå dette var den maksimale erstatninga vi kunne fått 15. mars 2012:

Innanlands gods:

17 x 8,87 kr = 150,79 kr per kg skadd gods

Internasjonalt gods:

8,33 x 8,87 kr = 73,89 kr per kg skadd gods

Kursen på SDR
Dato
Kurs
15.03.20128,87413
14.03.20128,85073
13.03.20128,75727
12.03.20128,75536
(NOK per 1 SDR)
Kjelde: Noregs Bank

Læringsressursar

Forsikring

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs