Hopp til innhald

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. ForsikringChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Forsikring

Her lærer du om kva ei forsikringsavtale er, og kva forsikringspremie er.

To personer gir håndtrykk. illustrasjon.

Ei forsikring er ein avtale mellom ein forsikringstakar og eit forsikringsselskap.

Gjennom avtalen forpliktar forsikringstakaren seg til å betale inn eit årleg beløp til forsikringsselskapet. Dette beløpet kallar vi forsikringspremie. Som motyting forpliktar forsikringsselskapet seg til å betale erstatning for skade på eller tap av dei eigedelane eller personane som forsikringa omfattar. Du kan forsikre deg mot:

  • skade på eigedelar
  • tap av eigedelar
  • skade på helse

Læringsressursar

Forsikring