Hopp til innhald

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. Vegtransport av farleg godsChevronRight
  4. Vedlikehald av bil og teknisk utstyrChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Vedlikehald av bil og teknisk utstyr

Ein yrkessjåfør og logistikkarbeidar må kunne halde både bilen og andre tekniske hjelpemiddel ved like for å kunne levere den kvaliteten som kunden forventar.

Rad med lastebilhjul. foto.

Set opp dei momenta du meiner er viktige når det gjeld vedlikehald på ein godsbil (distribusjonsbil), og vedlikehald på teknisk utstyr som det er naturleg å utføre i samband med godstransport. Ta omsyn til dei krava som styresmaktene set for slikt vedlikehald.

Læringsressursar

Vegtransport av farleg gods

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter