Hopp til innhald

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. LastsikringChevronRight
  4. LathundChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Lathund

Det finst nokre hjelpemiddel ein kan bruke for å finne ut kor mange strammeband som skal nyttast når ein skal sikre last. Vi skal no sjå nærmare på Lathund.

Lastebil med last som har forskjøvet seg.foto.
Sikring av last er viktig.

Lathund er svensk og betyr ein snarveg eller ein lettvint måte å gjere ting på. I heftet Lathund blir det skildra ein lettvint måte å sikre lasta på ved transport på veg.

  1. Les heftet " Lathund, lastsikring ved transport på vei".
  2. Arbeid deretter med oppgåvene om Lathund frå Norsk Lastebileierforbund.

Læringsressursar

Lastsikring