Hopp til innhald

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. BransjelæreChevronRight
  4. YrkesetikkChevronRight
  5. Mobiltelefon som elektronisk hjelpemiddelChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

Mobiltelefon som elektronisk hjelpemiddel

Elektronisk kommunikasjon har i dag teke over ein stor del av informasjonsutvekslinga mellom handelspartnarar. Mykje av det arbeidet som kan ta konsentrasjonen til sjåføren vekk frå trafikkmiljøet, er overført til elektronisk kommunikasjon. Mobiltelefonen kan vere til stor hjelp under ein transport.

Korleis kan mobiltelefonen bidra til ein meir effektiv kvardag innan transport- og logistikkoppdrag?

Læringsressursar

Yrkesetikk