Hopp til innhald

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. BransjelæreChevronRight
  4. YrkesetikkChevronRight
  5. Normer for aktsemd i trafikken ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Normer for aktsemd i trafikken

Når du ferdes i trafikken i arbeidssammenheng, representerer du bedriften din gjennom måten du opptrer på i trafikken. Her repeterer vi trafikkens grunnregler fra føreropplæringen.

Dame med barnevogn krysser veien foran personbiler og lastebil. foto.

Grunnregler for trafikk

Måten ein yrkessjåfør opptrer på i trafikken, har mykje å seie for korleis omgivnadane reagerer. Samfunnet forventar at vi opptrer omsynsfullt og aktsamt i trafikken, og har valt å lovfeste denne regelen i vegtrafikklova.

«Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade, og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen.» (Vegtrafikkloven, §3)

Læringsressursar

Yrkesetikk