Hopp til innhald

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. BransjelæreChevronRight
  4. Fordelar og ulempar ved transportformerChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Fordelar og ulempar ved transportformer

For ein transportkjøpar er det nødvendig å kjenne til fordelane og ulempene med dei ulike transportformene. Her får du gjere greie for det.

Oppgåve

Gjer greie for fordelane og ulempene med dei ulike transportformene:

  1. vegtransport

  2. jernbanetransport

  3. sjøtransport

  4. lufttransport

Tips

Del klassen inn i fire grupper. Gruppene vel kvar si transportform og lagar ei oversikt over fordelar og ulemper som dei presenterer i klassen.

Eit alternativ til presentasjon i klassen er å danne fire nye grupper som er sette saman av éin (eventuelt to dersom talet ikkje går opp) medlem frå kvar av dei opphavlege gruppene, som så presenterer fordelane og ulempene med si transportform i den nye gruppa.

Læringsressursar

Bransjelære

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter