Hopp til innhald

 1. Home
 2. Transport og logistikkChevronRight
 3. BransjelæreChevronRight
 4. Innanlands sjøtransport – slik starta detChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Innanlands sjøtransport – slik starta det

I dette avsnittet lærer du litt om korleis ordinære sjøtransportruter starta i Noreg, og at sjøtransport er ei global transportform som vi framleis er sterkt avhengig av.

Historisk bilde av dampbåten Pelle ved kai.foto.
Dampbåten Pelle gjekk i rutefart i Arendal frå 1883 til 1961.

For å betre postgangen langs kysten og til utlandet skaffa Posten i 1827 dampskipa «Constitutionen» og «Prinds Carl». «Constitutionen» blei sett inn i rute mellom Oslo og Kristiansand, «Prinds Carl» mellom Fredriksvern (Stavern), Gøteborg og Kiel.
Begge tok med både gods og passasjerar mot betaling. Rutene blei med det dei første offentlege sjøtransportrutene i Noreg.

Kart viser havne- og jernbaneterminaler i Norge. foto.
Havne- og jernbaneterminaler som foreslås knyttet sammen med stamveinettet.

Innenlands sjøtransport

Etter oppfinninga av dieselmotoren i 1892 begynte mange å eksperimentere med montering av slike motorar i båtar. Dette blei starten på overgangen frå seglskip til den moderne skipsfarten vi har i dag. Båtar blei utforma i alle moglege fasongar og tilpassa ulike formål.

Båttypar

Døme på nokre båttypar for innanlands sjøtransport er:

 • Ro-ro-skip: roll-on-roll-off-skip, det vil seie bilferjer der køyretøya kan rulle av og på båten med lasta
 • Katamaranar: hurtiggåande båtar som transporterer passasjerar til og frå regionsentera langs kysten
 • Konteinarskip: båtar som transporterer konteinarar med stykkgods langs norskekysten. Konteinarskip: transporterer ISO-konteinarar med stykkgods (Desse er av stål og toler stabling i mange høgder, i motsetning til landtransportkonteinarar – Eurokonteinarar – som ikkje er berekna på stabling.)
 • Tankskip: båtar som transporterer drivstoff for etterfylling av tankanlegg langs norskekysten

Internasjonal sjøtransport

I internasjonal sjøtransport bruker ein større skip, som til dømes:

 • Panamax-skip: båtar tilpassa dimensjonane på Panamakanalen
 • Suezmax-skip: båtar tilpassa dimensjonane på Suezkanalen
 • OBO-skip: Ore/Bulk/Oil-skip som kan ta ulik last, til dømes malm den eine vegen og korn i retur
 • LNG-skip: (Liquid Natural Gas) båtar som kan transportere naturgass som er nedkjølt til væskeform

Lenkje til Nasjonal transportplan - NTP - hos regjeringen.no.

Læringsressursar

Bransjelære

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter