Hopp til innhald

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. Berekraftig reiselivChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Berekraftig reiseliv

Noreg ønskjer å ta ein leiarposisjon i utviklinga av eit berekraftig reiseliv. Her skal vi presentere kva vi meiner med berekraft, og kva eit berekraftig reiseliv inneber for natur, kultur og økonomi.

Berekraftig reiseliv er eit reiseliv som ikkje øydelegg for komande generasjonar. I regjeringa sin strategi for utvikling av Noreg blir berekraftige reisemål sette som ein føresetnad for reiselivsnæringa.

Eit auka miljøengasjement blant dei reisande bidreg også til auka fokus på økoturisme, også kalla grøn turisme. Her er det viktig med miljøsertifisering av aktivitetar og overnattingsstadar, og miljøvenleg transport.

Læringsressursar

Berekraftig reiseliv