Hopp til innhald

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. Trendar i reiselivetChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Trendar i reiselivet

For reiselivsaktørar er det viktig å vurdere ulike trendar, både nasjonale og internasjonale. Trendar er ofte eit viktig utgangspunkt for utvikling av nye reiselivsprodukt.

Kajakpadler ved en havn i Lofoten. Foto.

Ein trend er ein tendens som er viktig i ein tidsperiode. Ein trend kan skape endringar i åtferd, klesstil, val og bruk av teknologi, og ei rekkje andre forbruksmønster. NHO Reiseliv har omtalt 21 trender som vil berøre reiselivet i 2018, der blant anna digitalisering, meir samarbeid og berekraft er nemnt.

Natur- og opplevingsturisme er den trenden som dei seinare åra har stått for den største veksten i reiselivsnæringa globalt. Denne veksten har også hatt stor betyding for utviklinga av norsk reiseliv.

Læringsressursar

Trendar i reiselivet