Hopp til innhald

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. MarknadsføringChevronRight
  4. ReiselivsproduktetChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

Reiselivsproduktet

En kvinne hever armene foran røde rorbuer i Lofoten. Foto.

Ta utgangspunkt i Lofoten eller ein annan norsk region med felles marknadsføring av reiselivet.

  • Gi døme på reiselivstilbod innanfor transport, innkvartering, servering og attraksjonar. Forsøk å identifisere kva for målgrupper Lofoten forsøker å tiltrekke seg.
  • Drøft kva som kjenneteiknar Lofoten som heilskapleg reiselivsprodukt.
  • Drøft kva for betyding eit heilskapleg reiselivsprodukt har for marknadsføringa.

Læringsressursar

Marknadsføring