Hopp til innhald

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. MarknadsføringChevronRight
  4. Verkemiddel i marknadsføringChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Verkemiddel i marknadsføring

Tettpakket gate med mennesker på Røros. Foto.

Oppgåve 1

Reiseliv på internett

Ta utgangspunkt i din eigen bustadkommune eller region.

Gå inn på internett:

  • Kva for reiselivstilbod finn du?
  • Kjenner du reiselivstilbod som ikkje er på internett?
  • Drøft kvifor reiselivet marknadsfører seg på internett.

Oppgåve 2

Ta utgangspunkt i ei reiselivsverksemd du kjenner. Kva for vekt vil du leggje på kvar enkelt av dei fem p-ane i den aktuelle verksemda?

Læringsressursar

Marknadsføring