Hopp til innhald

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. MarknadsføringChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Marknadsføring

Marknadsføring er mykje meir enn reklame. Marknadsføring er planlegging og gjennomføring av alle aktivitetar som vi gjer for å auke salet av varer og tenester. Dei fem sentrale verkemidla i marknadsføringsarbeidet er produktet, prisen, plassen, påverknaden og personalet. Desse kallar vi dei fem p-ane.

I marknadsføring er det viktig å finne ei gunstig samansetjing av dei fem p-ane, også kalla marknadsmiks. Kva som er den ideelle marknadsmiksen, vil variere ut frå bedrift og kva slags vare og/eller teneste som blir selt.

Når vi skal styre og koordinere marknadsføringstiltaka kan det vere lurt å utarbeide ein marknadsplan. Det er eit dokument som beskriv kva for situasjon bedrifta er i, og kva for marknadsmål og marknadsstrategi bedrifta har.

Læringsressursar

Marknadsføring

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter