Hopp til innhald

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. MarknadsføringChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Marknadsføring

Marknadsføring er mykje meir enn reklame. Marknadsføring er planlegging og gjennomføring av alle aktivitetar som vi gjer for å auke salet av varer og tenester. Dei fem sentrale verkemidla i marknadsføringsarbeidet er produktet, prisen, plassen, påverknaden og personalet. Desse kallar vi dei fem p-ane.

I marknadsføring er det viktig å finne ei gunstig samansetjing av dei fem p-ane, også kalla marknadsmiks. Kva som er den ideelle marknadsmiksen, vil variere ut frå bedrift og kva slags vare og/eller teneste som blir selt.

Når vi skal styre og koordinere marknadsføringstiltaka kan det vere lurt å utarbeide ein marknadsplan. Det er eit dokument som beskriv kva for situasjon bedrifta er i, og kva for marknadsmål og marknadsstrategi bedrifta har.

Læringsressursar

Marknadsføring