Hopp til innhald

 1. Home
 2. ReiselivChevronRight
 3. Oppbygging av reiselivsnæringaChevronRight
 4. ReiselivsnæringaChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Reiselivsnæringa

Oppgåver om reiselivsnæringa.

Mennesker på tivoli. Karusell sett underfra. Foto.

Det er vanleg å skilje mellom tre typer reiselivsaktørar:

 • Kjernenæringar eller primærprodusentar
 • Overrislingsnæringar
 • Multiplikatornæringar

Gruppeoppgåve

 1. Kva slags type reiselivsaktør ser vi på biletet?
 2. Kva slags type reiselivsaktør er ein bensinstasjon?
 3. Kva slags type reiselivsaktør er ei sportsforretning?
 4. Lag ein oversikt over lokale reiselivsaktørar innanfor dei tre typane ovanfor.

Læringsressursar

Oppbygging av reiselivsnæringa