Hopp til innhald

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. Oppbygging av reiselivsnæringaChevronRight
  4. Organiseringa av reiselivetChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Organiseringa av reiselivet

Gruppeoppgaver knyttet til organisering av reiselivet: organisering, NHO, destinasjoner, skilting med mer.

Internasjonale flagg og skilt med turistinformasjon i Berlevåg. Foto.

Gruppeoppgåve

Oppgåve 1 - Gruppeoppgåve

Lokal organisering

Korleis er reiselivet organisert på heimstaden din og i din region? Søk opp aktuelle nettsider, og bruk informasjon derfra.

Oppgåve 2 - Gruppeoppgåve

Kva er NHO Reiseliv? Kva for rolle har dei hatt i samordning av dagens reisemålsselskap?

Oppgåve 3

Finn døme på reiselivslag eller destinasjonsselskap i din eigen landsdel.

Oppgåve 4 - Gruppeoppgåve

Nasjonal organisering

Sett deg inn i dei ulike reiselivsorganisasjonane som myndigheitene samarbeider med. Drøft kva slags betyding dei har for næringa – spesielt med tanke på eit berekraftig reiseliv.

Oppgåve 5

Hva betyr desse skilta? Sjå informasjon om skilt hos Statens vegvesen.

Serviceskilt. Foto.

Læringsressursar

Oppbygging av reiselivsnæringa