Hopp til innhald

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. Oppbygging av reiselivsnæringaChevronRight
  4. Organiseringa av reiselivetChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

Organiseringa av reiselivet

Vi jobbar med gruppeoppgåver knytt til organisering av reiselivet: organisering, NHO, destinasjonar, skilting med meir.

Internasjonale flagg og skilt med turistinformasjon i Berlevåg. Foto.

Oppgåve 1 - Gruppeoppgåve

Lokal organisering

Korleis er reiselivet organisert på heimstaden din og i din region? Søk opp aktuelle nettsider, og bruk informasjon derfrå.

Oppgåve 2 - Gruppeoppgåve

Kva er NHO Reiseliv? Kva for rolle har dei hatt i samordning av dagens reisemålsselskap?

Oppgåve 3

Finn døme på reiselivslag eller destinasjonsselskap i din eigen landsdel.

Oppgåve 4 - Gruppeoppgåve

Nasjonal organisering

Set deg inn i dei ulike reiselivsorganisasjonane som myndigheitene samarbeider med. Drøft kva slags betyding dei har for næringa – spesielt med tanke på eit berekraftig reiseliv.

Oppgåve 5

Hva betyr desse skilta? Sjå informasjon om skilt hos Statens vegvesen.

Serviceskilt. Foto.

Læringsressursar

Oppbygging av reiselivsnæringa