Hopp til innhald

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. SalsprosessenChevronRight
  4. BehovsforståingChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Behovsforståing

En mann renser et basseng i syden. Foto.

Oppgåve 1

Ønske, behov og manglar

Drøft kva vi meiner med ønske, behov og manglar.

Bruk døme frå reiselivet.

Drøft kva vi meiner med behovsforståing.

Oppgåve 2

Rollespel: Samtale

Hensikt: øve på samtale (tovegskommunikasjon)

To og to elever går saman. Den eine spelar seljar, den andre kunde. Etterpå byter dei roller. Elevane bruker nokre minutt på å førebu rolla før samtalen setjast i gang.

Evaluering:

  • Først kommenterer rollespelarane opplevinga si.
  • Deretter kommenterer dei andre elevane rollespelet.

Læringsressursar

Salsprosessen