Hopp til innhald

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. SalsprosessenChevronRight
  4. SalsplanleggingChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Arbeidsoppdrag

Salsplanlegging

Ungt par søker økonomisk råd før kjøp av bolig. Foto.
Miniprosjekt:

Elevane deles i grupper på tre til fem deltakarar. Ta utgangspunkt i eit lokalt reiselivstilbod, for eksempel eit aktivitetstilbod for ungdom eller ei reise med turbuss. Elevane sjølve vel prosjekt.

Lokalisere: Kva for kundeemne vil de prioritere? Korleis får de tak i kontaktinformasjon til dei?

Kontakte: Korleis vil de kontakte kundeemna (moglege framtidige kundar). Kva for kontaktmetodar vil de bruke (telefon, brev, e-post, sosiale medium, besøk)? Korleis vil de presentere tilbodet? Skriv ned nokre hovudpunkter for å vise kva de vil leggje vekt på.

Læringsressursar

Salsprosessen