Hopp til innhald

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. SalsprosessenChevronRight
  4. GjensalChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

Gjensal

Flytoget i fart. Foto.

Oppgåve 1

Stamkunde?

Grupper med 3–5 deltakarar.

  • Registrer tilbod (helst innanfor reiselivet) der deltakarane er stamkundar.
  • Kor mykje kjøper du for på same stad (butikk, kafé) i løpet av eitt år?

Oppgåve 2

Kundetilfredsheit i reiselivet

Bruk Norsk kundebarometer (NKB) for å finne døme på kundetilfredsheit og kundelojalitet for bedrifter innan reiselivet.

Drøft følgjande:

  • årsaker til kundetilfredsheit
  • samanhengen mellom kundetilfredsheit og kundelojalitet

Oppgåve 3

Gjensalsaktivitetar

Drøft og gi døme på kva ein leverandør i reiselivet kan gjere for å auke sjansen for gjensal. Bruk døme frå ulike tilbydarar i reiselivet: transport, overnatting, servering, attraksjonar. Drøft om dei same verkemidla slår like godt an hos alle målgrupper.

Læringsressursar

Salsprosessen