Hopp til innhald

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. SalsprosessenChevronRight
  4. SalChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Sal

Selvbetjent kaffebar med digital bestillingsskjerm. Foto.
Oppgåve 1

Godt sal = godt kjøp

Grupper med tre–fire deltakarar.

Gi døme på gode erfaringar du har som kunde – helst døme frå reiselivet. Drøft kva vi meiner med kundeorientering og kundetilfredsheit.

Oppgåve 2

Lokal kartlegging

Grupper med tre–fire deltakarar.

  • Gi døme på dei tre formene for næringar innan reiselivsnæringa (reiselivstilbod, overrisling, multiplikator).
  • Drøft storleik og lokal betyding for dei ulike næringane.

Oppgåve 3

Handgripelege produkt

Grupper med tre–fire deltakarar.

  • Gi døme på handgripelege produkt innanfor reiselivsnæringa.
  • Drøft korleis vi kan presentere desse produkta i samband med sal.

Oppgåve 4

Mine reiseopplevingar

Grupper med tre–fire deltakarar.

Oppgåve:

  • Gi døme på gode reiselivsopplevingar du har hatt.
  • Drøft korleis vi kan presentere god service når vi skal selje ulike reiselivsprodukt.

Læringsressursar

Salsprosessen