Hopp til innhald

 1. Home
 2. ReiselivChevronRight
 3. Internasjonal marknadsføringChevronRight
 4. Regjeringa si satsingChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Regjeringa si satsing

Norgesreklame i Indonesia. Foto.

Oppgåve 1

Organisering

 1. Drøft og gi døme på korleis reiselivet er organisert i nærområdet ditt.
 2. Finst det eit eige destinasjonsselskap?
 3. Korleis er samarbeidet mellom myndigheiter og private?
 4. Korleis er samarbeidet mellom reiselivsnæringa og andre servicenæringar?

Oppgåve 2

Utvikling av opplevingar og reisemål

 1. Drøft regjeringa sin innsats for opplevings- og reisemålsutvikling.
 2. Korleis vurderer du suksessfaktorane og innsatsen?

Oppgåve 3

Sal og marknadsføring

 1. Drøft regjeringa sin innsats for sal og marknadsføring av norsk reiseliv.
 2. Kor god/dårleg er denne innsatsen etter di meining?
 3. KHva meiner du regjeringa bør satse på?

Læringsressursar

Internasjonal marknadsføring