Hopp til innhald

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. Internasjonal marknadsføringChevronRight
  4. Internasjonal konkurranseChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Internasjonal konkurranse

Grafikk av hender som holder jordkloden. Illustrasjon.

Oppgåve 1

FN sitt engasjement for turisme

Les om UNWTO på nettet.

  • Gi døme og drøft kva UNWTO arbeider med.

Oppgåve 2

Økoturisme og berekraftig turisme

Bruk søkjeord som ecotourism og sustainable tourism på nettet.

  • Finn minst eitt døme på område med økoturisme i kvar verdsdel.
  • Beskriv kort kva som kjenneteiknar dei, og kva som gjer dei attraktive for økoturisme.
  • Drøft likskapar og forskjellar mellom økoturisme og berekraftig turisme.

Drøft Noreg si konkurransekraft i høve til desse eksempla.

Læringsressursar

Internasjonal marknadsføring