Hopp til innhald

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. Internasjonal marknadsføringChevronRight
  4. Korleis utvikle konkurransekraft?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Korleis utvikle konkurransekraft?

Samarbeid om utvikling av merkevare. Foto.

Fase 1: Del klassen i tre grupper à 3–5 elevar.

Kvar gruppe skal beskrive korleis Noreg kan styrke konkurransekrafta sisom turistmål, høvesvis ved:

  • merkevarebygging
  • profilering
  • marknadsføring

Fase 2: Kvar gruppe deler funna sine med klassen.

Fase 3: Klassen diskuterer korleis Noreg best kan styrke si internasjonale konkurransekraft.

Læringsressursar

Internasjonal marknadsføring