Hopp til innhald

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. Internasjonal marknadsføringChevronRight
  4. KonkurransefortrinnChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Konkurransefortrinn

Ung mann i kajakk langs Geirangerfjorden  nyter fossen Syv søstre. Foto.

Oppgåve 1

  • Drøft kva de forstår med konkurransefortrinn generelt, og i reiselivet spesielt.

Hjelpespørsmål:

  • Er det viktig å vere unik, best, størst, og så vidare, eller held det å vere god?

Unik kjem frå latin og betyr einaste. I daglegtale tenkjer vi på noko som er eineståande.

Oppgåve 2

Kan Noreg vinne kappløpet om turistar?

Drøft og gi døme:

  • Korleis kan Noreg verke forlokkande på tyskarar, kinesarar, japanarar, russarar, britar og amerikanarar?
  • Kva for nasjonale konkurransefortrinn har norsk reiseliv i internasjonale marknadar?
  • Treng eit reisemål unike kvalitetar for å trekkje til seg turistar?

Læringsressursar

Internasjonal marknadsføring