Hopp til innhald

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. Internasjonal marknadsføringChevronRight
  4. Utfordringar for norsk reiselivChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Utfordringar for norsk reiseliv

Klær med håndskrevet prislapp på norsk og engelsk. Foto.

Oppgåve 1

Nasjonale utfordringar

Drøft og gi døme:

  • Kva for nasjonale utfordringar innanfor reiseliv står Noreg overfor?
  • Kva kan etter di meining gjerast for å møte desse utfordringane?

Oppgåve 2

Rollespel: Lokale utfordringar

Bakgrunn:

Samle mest mogleg informasjon om kva din kommune og region gjer for å utvikle og marknadsføre reiselivet i distriktet.

Oppgåve:

Tenk deg at du får i oppdrag å gi lokale myndigheiter råd om kva dei bør satse på i framtida. Hva ville du be kommunen leggje vekt på? Ver mest mogleg konkret.

Læringsressursar

Internasjonal marknadsføring