Hopp til innhald

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. ReiselivssegmentChevronRight
  4. Nordmenn sine ferievanarChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Nordmenn sine ferievanar

Kvinnelig turist i sommerklær. Foto.

Bruk internett, bruk gjerne SSB, for å finne ut mest mogleg om nordmenn sine reisevanar.

  • Kvar reiser folk?
  • Kva gjer de i ferien?
  • Drøft kva som ligg bak moderne ferievanar.

Læringsressursar

Reiselivssegment