Hopp til innhald

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. ReiselivssegmentChevronRight
  4. Nasjonal segmentering av reiselivetChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Nasjonal segmentering av reiselivet

Kundesegmentering. Foto.

Gruppeoppgåve

Repeter segmentering frå vg1.

Drøft og bli einige om ei nasjonal segmentering av reiselivsmarknaden.

NB: Hugs å ta omsyn til TIPS-krava:

  • Tilgjengeleg
  • Identifiserbar
  • Passande for vårt tilbud og vår verksemd
  • Stor nok til å bli lønsam

For kvart segment må alle dei fire punkta vere oppfylte.

Læringsressursar

Reiselivssegment