Hopp til innhald

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. ReservasjonssystemChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Reservasjonssystem

Reiselivsbransjen var tidleg ute med å bruke digitale løysingar, og i dag har vi ei rekkje ulike reservasjonssystem på nett. Eit reservasjonssystem, også kalla bookingsystem, kan brukast av både kundar og reiselivsmedarbeidarar.

Illustrasjon på reiselivsbransjen. Mann med koffert. Foto.

Alle delar av reiselivet bruker elektroniske system som gjer det mofleg å reservere plass. Nokre system blir tilbode av verksemder innanfor ei grein av reiselivet, til dømes transport med fly, buss, båt eller jernbane. Andre system er uavhengige, og tilbyr reservasjon av spesielle tilbod eller heilskaplege reiselivsprodukt.

Læringsressursar

Reservasjonssystem