Hopp til innhald

 1. Home
 2. ReiselivChevronRight
 3. SikkerheitChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Sikkerheit

Kva legg du i omgrepet sikkerheit? Sikkerheit kan definerast som evna til å ha kontroll med risiko. Vi skal i dette emnet sjå på ulike verkemiddel for å sikre gjestar og personale i situasjonar som brann, ran, tjuveri og skadar.

Brann i bygning. Flammer i trappeoppgangen. Foto.

I sikkerheitsarbeidet er det viktig å kartleggje moglege uønskte hendingar. Tenk først gjennom kva som for eksempel kan skje på eit hotell. Deretter må vi setje inn nødvendige tiltak for å redusere risikoen. Somme tiltak reduserer sannsynet for at ei uønskt hending inntreffer, mens andre tiltak reduserer konsekvensane dersom noko skjer.

Læringsressursar

Sikkerheit

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Derfor er førstehjelp viktig

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Undersøking

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Framandlekamar i luftvegane

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Akutte sjukdommar

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Forgiftingar

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Emosjonell førstehjelp

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Konsekvensar av brann

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Meir om sløkkemiddel

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter