Hopp til innhald

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. SikkerheitChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Sikkerheit

Kva legg du i omgrepet sikkerheit? Sikkerheit kan definerast som evna til å ha kontroll med risiko. Vi skal i dette emnet sjå på ulike verkemiddel for å sikre gjestar og personale i situasjonar som brann, ran, tjuveri og skadar.

Brann i bygning. Flammer i trappeoppgangen. Foto.

I sikkerheitsarbeidet er det viktig å kartleggje moglege uønskte hendingar. Tenk først gjennom kva som for eksempel kan skje på eit hotell. Deretter må vi setje inn nødvendige tiltak for å redusere risikoen. Somme tiltak reduserer sannsynet for at ei uønskt hending inntreffer, mens andre tiltak reduserer konsekvensane dersom noko skjer.

Læringsressursar

Sikkerheit

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter