Hopp til innhald

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. Kommunisere på tyskChevronRight
  4. Helsingar og høflege fraser: gloserChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Oppslagsverk og ordliste

Helsingar og høflege fraser: gloser

Her finn du nokre av dei mest brukte helsingane og høflege frasane i det tyske språket.

Gloser

Helsingar

Formelle helsingar
Guten Morgen! God morgon!
Guten Tag! God dag!
Guten Abend! God kveld!
Gute Nacht! God natt!
Grüezi! Blir brukt i Sveits i staden for «Guten Tag».
Grüss Gott! Blir brukt i Sør-Tyskland og Austerrike i staden for «Guten Tag».
Auf Wiedersehen! På gjensyn! Ha det!
Uformelle helsingar
Hallo! Hei!
Grüss dich! Hei!
Tschüs/tschüss Ha det!

Korleis går det?

Wie geht es Ihnen? Korleis går det med deg? (høfleg)
Wie geht es dir? Korleis går det med deg?
Wie geht’s?

korleis går det?

(kan brukast overfor alle ein kjenner, både personar ein seier «du» til, og personar ein seier «Sie» til.

Danke, gut. Takk, bra.
Danke, sehr gut. Takk, veldig bra.
Danke, ausgezeichnet. Takk, utmerkt.
Super, danke! Supert, takk!
Nicht besonders gut, leider. Ikkje særleg bra, dessverre.
Leider schlecht. Dårleg, dessverre.
Das tut mir leid! Det var trist å høyre!
Gute Besserung! God betring!
Ich habe eine Erkältung. Eg er forkjøla. (Eigentleg: Eg har ei forkjøling.)
Ich habe Kopfschmerzen. Eg har hovudpine.
Ich habe eine Grippe. Eg har influensa.

Grammatikk

Verbet «haben» (å ha)


haben
Ich habe
du hast
Sie haben

Læringsressursar

Kommunisere på tysk

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar