Hopp til innhald

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. Kommunisere på tyskChevronRight
  4. Fortel kven du er: oppgåverChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Fortel kven du er: oppgåver

Tospråklig informasjon for turister i Ny-Ålesund: Please stay on the road. Bitte bleiben Sie auf den Straßen.
Informasjon for turister i Ny-Ålesund.

1. Les og forstå

Les gjennom dialogane og jobb med glosene. Omset dei til norsk.

2. Lytt og øv

Lytt til tekstane fleire gonger, og øv deg på uttalen.

3. Lær dialogane

a) Jobb saman to og to og øv dykk på å stille spørsmål og svare. Bruk eigne namn og opplysningar. Lær dialogane utanåt!

b) Framfør ein av dialogane for klassen.

4. Fyll inn orda som manglar

Guten ………! Wie heissen Sie? Guten Tag! Ich ……..…… Martin Berger Olsen.
………..... Ihr Vorname Martin Berger? Nein, mein Vorname ist Martin. Mein …………………… ist Berger Olsen.
Aha! Und woher ………… Sie? Ich komme ……..……. Norwegen.
Wo ……..…. Norwegen wohnen Sie? Ich …………… in Trondheim.
Was machen ……….… von Beruf? Ich ………. Hotelfachlehrling.
………..….. Sie Deutsch? Leider nur ganz ………..….. . Aber ich spreche gut Englisch. Und …..….………. Norwegisch!

5. Fyll ut med dei rette verbformene


machen wohnen sprechen heissen
IchDuSie
6. Pugg verbformene til du kan dei utanåt!

«Ich komme – du kommst – Sie kommen» og så vidare. Høyr kvarandre.

Læringsressursar

Kommunisere på tysk

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter