Hopp til innhald

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. Kommunisere på tyskChevronRight
  4. Fortel kven du er: gloserChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Fortel kven du er: gloser

Lær deg nokre av dei viktigaste orda du treng for å kunne fortelje om deg sjølv på tysk.

Gloser/omsetjing

Spørsmål

Dialog 1
(høfleg tiltaleform)
Dialog 2
(du-form)
Omsetjing til norsk
Guten Tag! Wie heissen Sie? Hallo! Wie heisst du? God dag! Kva heiter du?
Ist Ihr Vorname Martin Berger? Ist dein Vorname Martin Berger? Er fornamnet ditt Martin Berger?
Aha! Und woher kommen Sie? Aha! Und woher kommst du? Aha! Og kvar kjem du frå?
Wo in Norwegen wohnen Sie? Wo in Norwegen wohnst du? Kvar i Noreg bur du?
Was machen Sie von Beruf? Was machst du von Beruf? Kva er du av?
Sprechen Sie Deutsch? Sprichst du Deutsch? Snakkar du tysk?

Svar

Dialog 1 + 2 Omsetjing til norsk
Guten Tag! Ich heiße Martin Berger Olsen. God dag! Eg heiter Martin Berger Olsen.
Nein, mein Vorname ist Martin. Mein Familienname ist Berger Olsen. Nei, fornamnet mitt er Martin. Familienamnet mitt er Berger Olsen.
Ich komme aus Norwegen. Eg kjem frå Noreg.
Ich wohne in Trondheim. Eg bur i Trondheim.
Ich bin Hotelfachlehrling. Eg er lærling i reiselivsfaget.
Leider nur ganz wenig. Aber ich spreche gut Englisch. Und natürlich Norwegisch! Dessverre berre veldig lite. Men eg snakkar godt engelsk. Og naturlegvis norsk!

Grammatikk

Verb i presens (notid)

Å bøye eit verb i presens er ganske enkelt på norsk: Vi legg ein -r (-ar/-er) til infinitiven: å snakke – snakkar (eg snakkar). På tysk er det litt meir komplisert, då bøyer vi verbet i presens også etter person og tal. Sjå i tabellen:

(zu) wohnen (å) bu
ich wohne eg bur
du wohnst du bur
Sie wohnen du/de bur (høfleg tiltale)

Som du ser, er det svært enkelt å vere høfleg på tysk: Sie-forma av verbet er identisk med infinitivsforma: zu sprechen – Sie sprechen.

Læringsressursar

Kommunisere på tysk

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter