Hopp til innhald

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. Kommunisere på tyskChevronRight
  4. Fortel kven du er – på tyskChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Fortel kven du er – på tysk

Som vertskap møter du gjerne personar frå ulike stader i verda. Då kan det vere nyttig med grunnleggjande ferdigheiter i fleire språk. Her kan du lære korleis du spør om personopplysningar på tysk.

Resepsjon
"Sie sprechen Deutsch? Wie schön!"

Tips og råd

  • Når ein tyskar vender seg til ein vaksen person, både i jobbsamanheng og privat, tiltalar han vedkomande med «Sie», ikkje med «du».
  • I Noreg har den høflege tiltaleforma De omtrent gått ut av bruk. Vi bruker du-forma både på jobb og privat.
  • Når du snakkar tysk i jobbsamanheng, må du hugse å tiltale kundar, passasjerar og andre med «Sie».
  • I samtalar med barn og ungdommar passar det med du-form.

Dialog 1

A Guten Tag! Wie heissen Sie?

B Guten Tag! Ich heiße Martin Berger Olsen.

A Ist Ihr Vorname Martin Berger?

B Nein, mein Vorname ist Martin. Mein Familienname ist Berger Olsen.

A Aha! Und woher kommen Sie?

B Ich komme aus Norwegen.

A Wo in Norwegen wohnen Sie?

B Ich wohne in Trondheim.

A Was machen Sie von Beruf?

B Ich bin Hotelfachlehrling.

A Sprechen Sie Deutsch?

B Leider nur ganz wenig. Aber ich spreche gut Englisch. Und natürlich Norwegisch!

Dialog 1

0:00
Hør lydfil!

Dialog 2

A Hallo! Wie heisst du?

B Hallo! Ich heiße Martin Berger Olsen.

A Ist dein Vorname Martin Berger?

B Nein, mein Vorname ist Martin. Mein Familienname ist Berger Olsen.

A Aha! Und woher kommst du?

B Ich komme aus Norwegen.

A Wo in Norwegen wohnst du?

B Ich wohne in Trondheim.

A Was machst du von Beruf?

B Ich bin Hotelfachlehrling.

A Sprichst du Deutsch?

B Leider nur ganz wenig. Aber ich spreche gut Englisch. Und natürlich Norwegisch!

Dialog 2

0:00
Hør lydfil!

Læringsressursar

Kommunisere på tysk

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter