Hopp til innhald

 1. Home
 2. ReiselivChevronRight
 3. Kulturelle særtrekkChevronRight
 4. Kva vil det seie å vere norsk?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Kva vil det seie å vere norsk?

To kvinner med hijab handler på en matvarebutikk. Foto.
 1. Korleis vil du beskrive det å vere norsk?
 2. Sjå i ulike aviser, og finn ut kva for omgrep dei bruker om personar som er norskfødde med innvandrarforeldre.
 3. Sjå på biletet av dei to personane som er norskfødde med innvandrarforeldre. Diskuter kva de tenkjer når de ser desse to ved sida av kvarandre. Gi grunn for det de seier.
 4. Les dømet over. Har du forslag til korleis læraren kunne stilt spørsmålet slik at ho fekk vite noko om Iran utan å ekskludere Mohamed?
 5. Les teksten Ikke lenger innvandrer. Kva trur du er grunnen til at vi endrar omgrepsbruken?

Oppgåver til filmen "Generasjon utlending"

 1. Er menneske utlendingar dersom dei har foreldre som er fødde i eit anna land?
 2. Kor viktig er språk for at menneske skal oppfattast som norske?
 3. Kva kan grunnane vere til at enkelte ungdommar med innvandrarforeldre har få norske vennar?
 4. Nokre av jentene seier at dei må seie at dei er norske – kva trur du grunnen til dette er?
 5. Nokre av jentene fortel om kva for tankar dei har om alkohol. Reflekter over dette. Er det forskjell på nordmenn som ikkje drikk alkohol, og innvandrarar som ikkje drikk alkohol?
 6. Diskuter kva hudfarge har å seie for om vi opplever andre menneske som norske eller utlendingar.
 7. Kva kan vere grunnen til at nokre barn opplever rasisme på skulen?
 8. Diskuter temaa
  – venskap
  – språk
  – kultur
 9. Kva avgjer om etniske nordmenn har venner med andre kulturbakgrunnar?

Læringsressursar

Kulturelle særtrekk

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter