Hopp til innhald

 1. Home
 2. ReiselivChevronRight
 3. Kulturelle særtrekkChevronRight
 4. Minoritetar, kultur og fordommarChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Minoritetar, kultur og fordommar

Diskuter kven som møter flest og minst fordommar, og korleis vi kan førebyggje rasisme.

To blide venninner med hijab. Foto.

Oppgåve 1

Undersøk statistikk om innvandrarar og norskfødde med innvandrerbakgrunn ( SSB.no).

 1. Finn ut kva for innvandringsgrupper som er dei fem største i Noreg.
 2. Kva innvandrergrupper trur du møter flest fordommar? Grunngi svaret.
 3. Kva innvandrergrupper trur du møter minst fordommar? Grunngi svaret.

Oppgåve 2

Sjå videoklippet og svar på spørsmåla.

 1. Kva eksempel på rasisme kjem gutane i videoen med? Har dei sjølve opplevd rasisme?
 2. Korleis seier dei samhaldet i laget er?
 3. Kvifor trur dei at ungdommar som har lik etnisk bakgrunn, heng saman med kvarandre? Korleis er dette på din skule?
 4. Har du sjølv opplevd rasisme eller sett nokon bli utsette for rasisme? Korleis reagerte du på det?
 5. Korleis kan vi motarbeide rasisme og framandfrykt?
 6. Kva typiske fordommar har du og klassekameratane dine? Lag ei liste, og diskuter kvifor de har desse fordommane og kva som kan gjerast med dei.

Læringsressursar

Kulturelle særtrekk

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter