Hopp til innhald

 1. Home
 2. ReiselivChevronRight
 3. Kulturelle særtrekkChevronRight
 4. Minoritetar, kultur og fordommarChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Minoritetar, kultur og fordommar

Oppgåve 1

Svar på spørsmåla

Ungdomar. Foto.

Statistisk sentralbyrå:
Innvandrere etter innvandringsgrunn

 1. Finn ut kva for innvandringsgrupper som er dei fem største i Noreg.
 2. Kva innvandrargrupper trur du møter fleste fordommar? Grunngi svaret.
 3. Kva innvandrargrupper trur du møter minst fordommar? Grunngi svaret.
 4. Bruk Statistikkbanken og finn ut kor mange innvandarar som bur i din kommune.
 5. Lag eit søylediagram som viser innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre i din kommune, fordelt etter landsbakgrunn (verdsdel) og kjønn.

Oppgåve 2

Sjå videoklippet og svar på spørsmåla

 1. Kva eksempel på rasisme kjem gutane i videoen med? Har dei sjølve opplevd rasisme?
 2. Korleis seier dei samhaldet i laget er?
 3. Kvifor trur dei at ungdommar som har lik etnisk bakgrunn, heng saman med kvarandre? Korleis er dette på din skule?
 4. Har du sjølv opplevd rasisme eller sett nokon bli utsette for rasisme? Korleis reagerte du på det?
 5. Korleis kan vi motarbeide rasisme og framandfrykt?
 6. Kva typiske fordommar har du og klassekameratane dine? Lag ei liste.

Læringsressursar

Kulturelle særtrekk

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Kva vil det seie å vere norsk?

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Ikkje lenger innvandrar

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Generasjon utlending

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Ein fellesskap av forskjellar

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Intervju med tre juniorspillere på VIF

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Praktiske råd

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Kva vil det seie å vere norsk?

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Ein fellesskap av forskjellar

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff