Hopp til innhald

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. Kulturelle særtrekkChevronRight
  4. KulturforskjellarChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Kulturforskjellar

Gjestene våre er forskjellige. For å møte gjestene på ein god måte må vi prøve å forstå kva dei ønskjer, og kva forventningar dei har. Eit dyktig vertskap lyttar og fangar opp signal gjennom kroppsspråket til gjestene.

Alvorlige forretningsfolk ved konferansebordet. Bilde.

Alle gjester er forskjellige

Sidan alle gjester er forskjellige, kan det verke nesten umogleg å vite kva ein skal leggje vekt på. Det viktigaste er at vi har eit grunnleggjande ønske om å møte gjesten slik gjesten ønskjer å bli møtt.

Hugs at

  • gjestene vil bli behandla som enkeltindivid, ikkje som ein del av ei større gruppe
  • vi lærer mykje av gjestene ved å stille spørsmål og be om råd for å kunne bli betre – slik styrkjer vi kunnskapen vår

Nokre forskjellar i skikk og bruk

I Tyskland er forretningskulturen veldig formell, og ein tyskar kan bli svært fornærma dersom han eller ho under eit formelt møte blir tiltalt med fornamn.

Går ein i same kleda to dagar på rad i USA, blir ein sett på som ureinsleg.

Skryter du av smykket som den greske venninna di ber, kan du risikere at ho tek det av seg og gir deg det i gåve. I Hellas er det vanleg å kjenne seg forplikta til å gi frå seg eigedelar som andre openlyst beundrar.

Blant italienarar er det vanleg å tilby å dele det ein et. Det blir sett på som uhøfleg å ete noko framfor andre utan å tilby seg å dele.

Lytt til gjesten!

Det er mange måtar å skaffe seg kunnskap på, men det aller viktigaste er å lytte. Eit dyktig vertskap fangar også opp signal gjennom blikk og kroppsspråk.

Følg opp!

Som vertskap er det viktig at du følgjer opp gjestene. Står du i ein hotellresepsjon og gjestene kjem innom berre for å levere frå seg romnøkkelen, så kan du spørje om korleis dei har det, og om dei trivst. Samtidig er det eit godt høve til å høyre om det er noko du kan gjere for å gjere opphaldet endå betre for dei.

Oppgåve

Finn fleire døme på kulturelle forskjellar. Har du sjølv opplevd nokre – her i landet eller på reise i utlandet?

Læringsressursar

Kulturelle særtrekk

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter