Hopp til innhald

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. Turistattraksjonar og guidingChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Turistattraksjonar og guiding

Noreg har mange attraksjonar som turistar ønskjer å sjå og oppleve. Det kan vere alt frå historiske bygningar til nordlys. I dette emnet skal vi bli kjent med mangfaldet av norske turistattraksjonar. Vi ser òg på korleis du som guide kan bidra med lokalkunnskap og god formidlingsevne.

Guide hjelper turist. Foto.

Fjell, fjordar og lokal kultur er viktig for norsk reiseliv. Er du guide i Noreg, skal du gjerne formidle noko av dette til ei gruppe turistar. Då må du ha både fagkunnskap og kunnskap om formidling. Guidar i Noreg treng blant anna kunnskap om turistattraksjonar, naturressursar, norsk og samisk kulturhistorie og om kulturlivet i dag.

I tillegg til fagkunnskap er formidlingsevne avgjerande. Som guide må du tilpasse formidlinga di etter turistgruppa, og kvar dei er. Formidlingssituasjonar kan variere frå vandring i fjellet til bruk av mikrofon i buss. Det er viktig at bruk av språk, stemme og kroppsspråk blir tilpassa situasjonen og målgruppa.

Læringsressursar

Turistattraksjonar og guiding

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter