Hopp til innhald

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. Om resepsjonsfagetChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Om resepsjonsfaget

Etter Vg2 Reiseliv er det to lærefag å velje mellom – reiselivsfaget og resepsjonsfaget. Resepsjonsfaget er det største faget. Her skal vi sjå på kva arbeidet til resepsjonisten går ut på.

Smilende kvinnelig resepsjonist på hotell.

Resepsjonsfaget

I dette kompetansemålet skal vi ta utgangspunkt i nokre av dei mest sentrale arbeidsoppgåvene for ein resepsjonist. Resepsjonsfaget er det største lærefaget innanfor programområdet Vg2 Reiseliv.

På dei tre neste sidene finn du ei kort skildring av arbeidsoppgåver under kvart av dei tre programfaga. Her finn du også kompetansemåla for Vg3 Resepsjonsfaget.

Sentrale resepsjonsoppgåver

Vi skal deretter sjå på nokre av dei mest sentrale daglege arbeidsoppgåvene og knyte dei til kompetansemål frå dei tre programfaga på Vg3 Resepsjonsfaget. Vi legg seinare ut tilsvarande døme frå Reiselivsfaget.

Læringsressursar

Om resepsjonsfaget