Hopp til innhald

  1. Home
  2. 1P - Matematikk fellesfagChevronRight
  3. FunksjonarChevronRight
  4. Lineære funksjonarChevronRight
  5. Lineære funksjonarChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Her har vi samla fagstoffet som gir ein introduksjon til emnet lineære funksjonar. I læreplanen står det at mål for opplæringa er at eleven skal kunne

  • gjere greie for omgrepet lineær vekst, vise gangen i slik vekst og bruke dette i praktiske døme, også digitalt
  • omsetje mellom ulike representasjonar av funksjonar