Hopp til innhald

  1. Home
  2. 1P - Matematikk fellesfagChevronRight
  3. FunksjonarChevronRight
  4. Lineære funksjonarChevronRight
  5. Korleis teikne grafen av ein lineær funksjonChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Korleis teikne grafen av ein lineær funksjon

Korleis kan vi raskt teikne grafen av den lineære funksjonen g gitt ved g(x) = −2x + 4 ?

lineær funksjon.graf.
Metode 1

Vi teiknar grafen på grunnlag av verditabellen

Vi veit at grafen blir ei rett linje. Då er det eigentleg nok med to punkt i verditabellen, men det er lurt å ta med eit tredje punkt for kontrollen si skuld.
Vi klarar oss godt med hovudrekning her og fyller ut tabellen!

x g(x)
-3 10
1 2
5 -6
Grafen til en lineær funksjon.Tegning.

Metode 2

Vi teiknar grafen på grunnlag av stigingstal og konstantledd

Sidan konstantleddet b=4, skjer grafen andreaksen for y=4. Punktet (0, 4) ligg derfor på grafen.

Stigingstalet er -2. Vi tar utgangspunkt i punktet (0, 4), går ei eining til høgre, og stigingstalet fortel at vi må flytte oss parallelt med y-aksen 2 einingar ned for igjen å møte grafen. Vi kjem til punktet (1, 2). Vi har da to punkt på grafen og kan trekkje linja gjennom desse punkta.

Metode 3

Vi teiknar grafen med eit digitalt verktøy

Definisjonsmengda er her alle reelle tal. I GeoGebra skriv du inn funksjonsuttrykket på skrivelinja eller i algebrafeltet. Frå algebrafeltet kan du «dra» funksjonsuttrykket over til grafikkfeltet.

Lineær graf i GeoGebra. Skjermbilde.

Læringsressursar

Lineære funksjonar