Hopp til innhald

  1. Home
  2. 1P - Matematikk fellesfagChevronRight
  3. FunksjonarChevronRight
  4. Lineære funksjonarChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Lineære funksjonar

Alle lineære funksjonar kan skrivast som eit konstant tal multiplisert med ein variabel pluss eit konstant tal.

Grafen til funksjonen S frå underemnet Funksjonsomgrepet gitt ved S(x) = 160t, vart ei rett linje. Slike funksjonar kallar vi lineære funksjonar.

Alle lineære funksjonar kan skrivast som eit konstant tal multiplisert med ein variabel pluss eit konstant tal.

Ein lineær funksjon kan skrivast på forma f(x) = ax + b der a og b er konstante tal.

Generelt kan vi skrive likninga for ei rett linje som y = ax + b.

Læringsressursar

Lineære funksjonar