Hopp til innhald

  1. Home
  2. 1P - Matematikk fellesfagChevronRight
  3. FunksjonarChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Funksjonar

Funksjonar beskriv samanhengen mellom to storleikar.

Graf som viser temperaturen gjennom eit døgn

Temperaturen du måler utanfor kjøkkenvindauget om morgonen er vanlegvis lavare enn den du måler på ettermiddagen. Temperaturen avheng av kva tid på døgnet du måler han. Vi seier at temperaturen er ein funksjon av tid på døgnet.

Emner

Funksjonar

  • Meir om funksjonsomgrepet og korleis du kan oversetje mellom ulike representasjonar av funksjonar.

  • Lineære funksjonar har grafar som er rette linjer. Du kan finne stigingstal, nullpunkt og skjeringspunkt med og utan digitale verktøy.

  • Vi ser på funksjonar som ikkje er lineære, som polynomsfunksjonar, rasjonale funksjonar, potensfunksjonar og eksponentialfunksjonar.

  • Å drøfte ein funksjon vil gjerne seie at vi skal undersøkje monotonieigenskapane og bestemme topp- og botnpunkt på grafen.

Læringsressursar

Funksjonar