Hopp til innhald

  1. Home
  2. 1P - Matematikk fellesfagChevronRight
  3. FormlikskapChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Formlikskap

To figurar er formlike når vi ved å forstørre eller forminske den eine figuren kan få ein figur som er lik den andre.

Studer figurane A, B og C. Beskriv skilnader og likskapar mellom figurane.

Formlie figurar

Som du sikkert har funne ut, er det ein likskap mellom figur B og figur C. Desse figurane har same form. Skilnaden er at figur C er ei forstørra utgåve av figur B. Figur A har ei anna form.

To figurar er formlike når vi ved å forstørre eller forminske den eine figuren kan få ein figur som er lik den andre.

Russiske dukker. Foto.

Læringsressursar

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

  • SubjectMaterialFagstoff

    Skisser og perspektiv

    Tilleggsstoff
    AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter