Hopp til innhald

  1. Home
  2. 1P - Matematikk fellesfagChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Geometri

Ordet geometri betyr «måling av jord». Dei eldste skriftlege kjeldene om jordmåling vi kjenner til, stammar frå det gamle Egypt og er ca. 4000 år gamle.

Fire ulike geometriske former, ei teikning som skal førestille Pytagoras og ein trekantfigur som viser Pytagoras si setning. Illustrasjon.
Tenksam gammal matematikar

Sentralt i dette emnet er å rekne ut lengder, vinklar og areal i vilkårlege trekantar.

Læringsressursar

Geometri