Hopp til innhald

 1. Home
 2. 1T - Matematikk fellesfagChevronRight
 3. Tal og algebraChevronRight
 4. Eksponential- og logaritmelikningarChevronRight
 5. Enkle logaritmelikningarChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Enkle logaritmelikningar

Vi har eit spesielt knep for å løyse likningar som inneheld logaritmar.

Vi vil løyse følgjande likning:

2lgx+1=4

Vi hugsar at den briggske logaritmen til eit tal, her x+1, er definert som det talet 10 må opphøgjast i for å få talet. Dette kan vi bruke for å løyse likninga.

Først ordnar vi likninga slik at vi berre har logaritmeuttrykket på venstre side av likskapsteiknet.

2lgx+1 = 4 lgx+1=2

Venstresida er lik høgresida i likninga. Vi vil framleis ha likskap om vi opphøgjer talet 10 i venstresida og gjer det same med høgresida.

10lgx+1=102

Definisjonen av logaritmar seier at no står det berre x+1 på venstre side av likskapsteiknet. Høgresida kan vi rekne ut til å bli lik 100.

x+1 = 100    x=99

Læringsressursar

Eksponential- og logaritmelikningar

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

 • LearningPath

  Prosentrekning

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • LearningPath

  Vekstfaktor

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • LearningPath

  Prosentpoeng

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikkje noko kjernestoff tilgjengeleg for læringssti.

SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Prosentrekning

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Vekstfaktor

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Prosentpoeng

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Prosentrekning

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Vekstfaktor

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Prosentpoeng

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Kva kan du om prosentrekning?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Kva kan du om vekstfaktor?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Kva kan du om prosentpoeng?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff